Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Aalsmeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Aalsmeer kloppen niet. Wat als  saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positite. Ook gemeente Aalsmeer wordt bestuurd op basis van misleidende cijfers. Onverantwoord!
De jaarrekening 2005 suggereerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,3 miljoen; in werkelijkheid was er € 6,1 miljoen overgehouden. Genoeg om de OZB over 2005 (€ 6,7 miljoen) bijna geheel aan de burgers terug te geven. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 oktober 2006. Die totaal niet reageerde.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur suggereerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid kwam de gemeente € 0,9 miljoen tekort. Waar zijn de andere € 2,4 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 november 2007. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat toch maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze blijkbaar (ook) in Aalsmeer.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid kwam de gemeente € 3,8 miljoen tekort. Waar zijn de niet verantwoorde € 4,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 augustus 2008. Die reageerde niet. Totaal niet geÔnteresseerd.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten? Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,0 miljoen was dus de helft overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 augustus 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,9 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 7 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In ieder geval: weg belastinggeld!
Opvallend: over de jaren 2006-2012 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 6,6 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 18,4 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 25 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee, het was slechts een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 8,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 31 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 30 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 11 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 21 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 12 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Aalsmeer dd. 19 oktober 2006
Terug > begin