Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ameland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ameland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2005-2007 een saldo van opbrengsten en kosten van € 0; in werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Ook de jaarrekening 2008 was misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 915.000; in werkelijkheid was het ietsjes meer: € 943.000. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 677.000 was in ieder geval geheel overbodig.
Ook de jaarrekening 2009 was misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,2 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 0,8 miljoen was - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - geheel overbodig.
Ook de jaarrekening 2010 was misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen; in werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 983.000 grotendeels onnodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 271.000. In werkelijkheid was het ietsjes minder; in werkelijkheid hield de gemeente € 225.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ameland dd. 1 december 2011
Terug > begin