Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Baarle-Nassau

Ook de jaarrekeningen van gemeente Baarle-Nassau zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,1 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 1,0 miljoen was dus totaal onnodig. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 1,0 miljoen was dus eveneens totaal onnodig. In de jaarrekening 2007 werd dat met geknoei in de cijfers (boekhoudfraude) gemaskeerd. De slachtoffers zijn de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Baarle-Nassau met zijn brief van 17 juni 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen, wat bijvoorbeeld betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen onnodig was.
(Al met al, het gemeentebestuur presenteerde over de periode 2006-2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 7,1 miljoen was. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in die periode was € 4,2 miljoen en was dus geheel en al overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 287.144; bijna goed, want in werkelijkheid was het € 321.831. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 1,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen was dus bijna geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid  leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid  leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid  was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid  was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid  was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid  leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Baarle-Nassau dd. 2 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Baarle-Nassau dd. 14 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Baarle-Nassau dd. 17 juni 2008
Terug > begin