Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Baarn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Baarn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen 2004-2005 voorkomen dat er in die periode een positief saldo van baten en lasten was van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een negatief saldo van € 3,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 november 2006. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2007 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over.
Dus was de jaarrekening 2008 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.
Dus was de jaarrekening 2009 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 februari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,2 miljoen. Wat zijn de niet gemelde kosten van € 10,7 miljoen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen. Inmiddels zijn we in de periode 2010-2014 € 13,9 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Baarn dd. 30 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Baarn dd. 1 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Baarn dd. 30 november 2006
Terug > begin