Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Barendrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Barendrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de jaren 2002-2003 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er over die periode een nadelig saldo van € 9,1 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brieven van 24 november 2003 en 27 mei 2004. De gemeenteraad liet het over aan een wethouder om te melden dat "ze" van mening waren dat de jaarrekeningen zouden voldoen aan zoiets als een of andere comptabiliteitsvoorschriften (en dat daarom de jaarrekeningen dus betrouwbaar zouden zijn?), en deed verder niets.
Dus waren ook de jaarrekeningen daarna weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de jaren 2002-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid was er over die periode een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet in de rekeningen verantwoorde € 14,1 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2008. Die nam niet de moeite te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,9 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2009. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,6 miljoen. Zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten waren de oorzaak. Weg belastinggeld! Waarom mocht dat niet in het saldo van de rekening van baten en lasten tot uitdrukking komen?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen van € 1,9 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belstinggeld! Inmiddels missen we over de jaren 2002-2012 per saldo € 31 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Weg belastinggeld! Waaraan is het besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,8 miljoen (waarvan vrijvallen van voorheen ten onrechte opgevoerde verplichtingen van € 3,7 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,0 miljoen had dus wel wat  lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er nieuwe verliezen, nu van € 0,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 27 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 3 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 13 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Barendrecht dd. 6 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 7 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 2 juni 2008
Brief van wethouder van Barendrecht dd. 27 mei 2004
Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 27 mei 2004
Brief aan gemeenteraad van Barendrecht dd. 24 november 2003
Terug > begin