Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Beesel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Beesel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,4 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen was dus ook al volgens de "officiŽle" cijfers totaal onnodig. Welk gemeenteraadslid eiste dat die overbodige belastingopbrengst linea recta terugging naar de inwoners?
In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. Wat mochten we niet weten?
De gemeente hield dus in de periode 2007-2008 € 3,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 2,1 miljoen en dus geheel overbodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen was dus alweer geheel overbodig. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,1 miljoen (waarvan winst van € 10,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een saldo van € 0).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,6 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,7 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,3 miljoen opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was ook in 2011 geheel overbodig (ook al volgens de officiŽle cijfers!; welk gemeenteraadslid was dat opgevallen?) en moet dus linea recta worden terugbetaald aan de belastingbetalers!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 februari 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 februari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen. Inmiddels zijn we over de periode 2010-2014 € 7 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 1,3 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente weer een verlies, nu van € 1,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 2,0 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente weer een verlies, nu van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Beesel dd. 19 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Beesel dd. 7 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Beesel dd. 9 november 2010
Terug > begin