Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bergeijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bergeijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 november 2007. De gemeenteraad reageerde niet, "totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. Weer zijn we € 0,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2009. De gemeenteraad reageerde nog steeds niet, want "ach, het gaat over belastinggeld, dus: totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 1,4 miljoen. Weer zijn we € 1,1 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 9.604. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waar zijn de gemiste € 2,5 miljoen gebleven. Wat hoefden we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. Al met al zijn we in de periode 2004-2013 per saldo € 8,8 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bergeijk dd. 14 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bergeijk dd. 9 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bergeijk dd. 9 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Bergeijk dd. 6 november 2007
Terug > begin