Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Berg en Dal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Berg en Dal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente in 2015 met de jaarrekeningen 2014 van de in 2015 in gemeente Berg en Dal opgegane gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de drie voormalige gemeenten tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten hadden van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leden de drie gemeenten tezamen een verlies van € 4,2 miljoen. Een verschil van € 7,2 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Berg en Dal voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de nieuwe gemeente zelfs € 2,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,0 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Berg en Dal dd. 12 februari 2016
Terug > begin