Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bernisse

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bernisse zijn misleidend. Ze presenteren een ander saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke saldo en ook de weergave van de financiŽle positie komt niet overeen met de werkelijkheid.
In de jaarrekening 2005 presenteerde het gemeentebestuur een postief saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen.
Volgens de jaarrekening 2004 bedroeg het Eigen vermogen per 31.12.2004 € 16,4 miljoen; volgens de jaarrekening 2005 was datzelfde Eigen vermogen per dezelfde 31.12.2004 € 10,9 miljoen. Bij beide stond een goedkeurende accountantsverklaring. Wonderlijk. Overigens zijn beide bedragen fout.
In de jaarrekening 2004 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 15 september 2006 de gemeenteraad. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 december 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde gemeente Nissewaard) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 maart 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde gemeente Nissewaard) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 december 2015.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Nissewaard)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nissewaard van 8 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nissewaard van 24 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Bernisse van 19 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Bernisse dd. 15 september 2006
Terug > begin