Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Beuningen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Beuningen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al hiervoor met zijn brief van 6 november 2007. De gemeenteraad reageerde slechts met "voor kennisgeving aangenomen", want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de burgers/belastingbetalers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Beuningen. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend (de jaarrekening 2007 was niet beschikbaar voor onderzoek). Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 4,3 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 september 2009. Die kwam niet verder dan "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een gigantisch verlies van € 32,4 miljoen. Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 37 miljoen waren oorzaak van het dramatische verlies. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 30,1 miljoen. Weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Door het gigantische verlies daalde het Eigen vermogen van de gemeente tot ver onder nul, namelijk naar € 17,2 miljoen negatief! Beuningen is failliet!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nieuw verlies van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 6,5 miljoen. Nieuwe verliezen van € 6,1 miljoen op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waren oorzaak van het verlies. Alweer: weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. Er waren wel nieuwe verliezen, nu van € 1,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,1 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 9,4 miljoen. Maar Beuningen is nog steeds failliet.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 3,7 miljoen. Maar Beuningen is nog steeds failliet.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 6,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,0 miljoen.) Maar Beuningen is nog steeds failliet met een stand van het Eigen vermogen van negatief € 3,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. Maar Beuningen is nog steeds failliet met een stand van het Eigen vermogen van negatief € 1,1 miljoen.)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Beuningen dd. 2 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Beuningen dd. 1 november 2010
- Brief van gemeenteraad van Beuningen dd. 16 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Beuningen dd. 11 september 2009
- Brief van gemeenteraad van Beuningen dd. 26 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Beuningen dd. 6 november 2007
Terug > begin