Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Binnenmaas

Ook de jaarrekeningen van gemeente Binnenmaas zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus al weer grotendeels onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad eerst al met zijn brief van 17 oktober 2008. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Binnenmaas. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 oktober 2009. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 augustus 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Ten minste waren er verliezen van een paar miljoen euro (hoeveel precies valt niet gewaar te worden in de chaos die "ze" "jaarrekening" noemen) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen snars.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Ten minste waren er alweer nieuwe verliezen (hoeveel precies valt niet gewaar te worden in de chaos die "ze" "jaarrekening" noemen) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juli 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Ten minste waren er alweer nieuwe verliezen (hoeveel precies valt niet gewaar te worden in de chaos die "ze" "jaarrekening" noemen) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Al met al missen we over de jaren 2007-2013 € 15 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan zijn die besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat bijvoorbeeld het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 26 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 2 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 27 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 30 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 19 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Binnenmaas dd. 17 oktober 2008
Terug > begin