Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bladel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bladel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2005 voorkomen of er in dat jaar € 1,4 miljoen was overgehouden. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat er in werkelijkheid heel veel meer was overgehouden: € 6,5 miljoen. Genoeg om de hele OZB van € 3,9 miljoen over te slaan. Dat dat had gekund, mocht blijkbaar niemand weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 10 november 2006. Die wist niets beters te doen dan niets te doen en het aan het college van b&w over te laten Leo Verhoef af te poeieren met de mededeling dat de jaarrekening zeer betrouwbaar was omdat een of andere accountant dat had beweerd in een goedkeurende accountantsverklaring. In Bladel lezen ze blijkbaar de krant niet: nooit gehoord van WorldCom-, Enron- en Aholdschandalen waar ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen bij stonden. Het zal je gemeenteraad en gemeentebestuur maar zijn.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Ook in 2006 was de Onroerendezaakbelasting (€ 2,7 miljoen) totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2007. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,2 miljoen belastingelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,4 miljoen belastingeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 4,1 miljoen belastingeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waar is de ontbrekende € 2,9 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2012 € 15,5 miljoen  belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weining doordachte?) grond- en bouwprojecten van 1,1 miljoen. Weg belastinggeld; opgegaan aan onroerendgoedspeculatie. Al met al zijn we over de jaren 2007-2013 € 17 miljoen  belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 januari 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,8 miljoen en was dud geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 22 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 10 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 26 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 4 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 8 oktober 2008
- Brief van gemeenteraad van Bladel dd. 2 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 6 november 2007
- Brief van college van b&w van Bladel dd. 4 januari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Bladel dd. 10 november 2006
Terug > begin