Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Blaricum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Blaricum zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Blaricum meldde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 4,2 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,7 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. Waarom mocht niemand weten dat de gemeente zoveel had overgehouden? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was dus totaal overbodig. Was dat het wat niemand mocht weten?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 januari 2008. Die deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. Waarom mocht niemand weten dat de gemeente zoveel had overgehouden? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen was dus grotendeels overbodig. Was het dat wat niemand mocht weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef warschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over. Van het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 0,8 miljoen ging dus de helft op aan andere doeleinden dan waarvoor bedoeld.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 9,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 8,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,1 miljoen en had dus best "wat" lager kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Blaricum dd. 16 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Blaricum dd. 22 januari 2008
Terug > begin