Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Borne

Ook de jaarrekeningen van gemeente Borne zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 7,6 miljoen over. Ook al volgens de "officiŽle" cijfers was dus de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen (in 2007: € 2,7 miljoen) totaal overbodig! Welk gemeenteraadslid had daar aandacht voor? Hebben de inwoners van Borne al die totaal overbodige belasting linea recta teruggekregen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes meer, namelijk € 2,3 miljoen. (De OZB bracht € 3,2 miljoen op.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente (zoveel) overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 4,1 miljoen over. Al met al hield de gemeente in de periode 2008-2010 € 14,0 miljoen over. De inwoners moesten in die periode € 9,6 miljoen Onroerendezaakbelasting betalen. Geheel en al overbodig dus. Onmiddellijk terugbetalen dus!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 november 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,2 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen van zeker € 2,5 miljoen, maar waarschijnlijk nog meer, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 oktober 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Ondanks dat er nieuwe verliezen waren van zo'n € 2,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,8 miljoen was dus nagenoeg onnodig!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 6,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 6,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.995.000. Het scheelde vrijwel niets; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1.957.000.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Borne dd. 9 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Borne dd. 29 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Borne dd. 24 november 2009
Terug > begin