Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Borsele

Ook de jaarrekeningen van gemeente Borsele zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 28 oktober 2008 voor de misleidende jaarrekening. Die liet weten de brief voor kennisgeving te hebben aangenomen nadat een of andere ambtenaar een onleesbare reactie op de brief van Leo Verhoef had gegeven (waarin overigens niets wordt ontkend van wat Leo Verhoef stelde!). De gemeenteraad had er dus totaal geen trek in, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks  als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 november 2010. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2010 inmiddels € 10 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waar is het aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2011. Geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,2 miljoen. De Onroerendezaakbelasting had dus best wat lager kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (Rekening houdend met een balansaanpassing per 01.01.2017 van € 0,6 miljoen was het overschot in 2017 zelfs € 2,3 miljoen.)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Borsele dd. 12 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Borsele dd. 30 november 2010
- Brief van gemeenteraad van Borsele dd. 6 januari 2009
    - Opmerkingen bij brief van gemeenteraad dd. 6 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Borsele dd. 28 oktober 2008
Terug > begin