Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Boxmeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Boxmeer zjin misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar maskeren dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 oktober 2007. Die deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,8 miljoen belastinggeld opgegaan? (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen was dus ruim de helft onnodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 5,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 5,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,4 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1 miljoen, bovenop de € 3 miljoen van voorgaande jaren. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,4 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er - alweer - verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4.228. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Ten minste waren er - alweer - verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,0 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Ten minste waren er - alweer - verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,0 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Al met al zijn we over de jaren 2007-2013 € 21 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 februari 2015. Die per kerende polst liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niet. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er nadelig resultaat van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Boxmeer dd. 3 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 4 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 13 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 11 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 6 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 3 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Boxmeer dd. 12 oktober 2007
Terug > begin