Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Breukelen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Breukelen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,7 miljoen overhield. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat bijvoorbeeld de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 november 2007. Die deed niets. Het college van b&w meldde Leo Verhoef met brief van 20 december 2007 dat de jaarrekening zou voldoen aan een of ander "Besluit Begroten en verantwoorden" en dat de jaarrekening zou zijn goedgekeurd door een of andere accountant. Alsof hierdoor opeens de jaarrekening betrouwbaar is geworden. En zouden ze in Breukelen echt de krant niet lezen? Bij al die jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en noem al die boekhoudfraudegevallen maar op, stonden ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Over de beide jaren 2006-2007 hield de gemeente € 4,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 3,8 miljoen. Die was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 september 2008. Die deed geen moeite te reageren. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,5 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2010 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,5 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer niet weten? Inmiddels zijn we over de periode 2008-2010 € 5,9 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Inmiddels is de gemeente Breukelen per 1 januari 2011 opgegaan in gemeente Stichtse Vecht. Niemand is dus meer aanspreekbaar op dit geknoei. Niemand voelt zich verantwoordelijk. Het belastinggeld is wel weg!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht) opnieuw met zijn brief van 12 september 2011. Die reageerde niet.

(gemeente m.i.v. 2011 opgegaan in nieuwe gemeente Stichtse Vecht)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Breukelen dd. 12 september 2008
- Brief van college van b&w van Breukelen dd. 20 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Breukelen dd. 15 november 2007
Terug > begin