Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Brummen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Brummen kloppen niet.  Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er in 2006 € 0,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 2,4 miljoen was dus voor 80% overbodig.
Ook de jaarrekeningen over voorgaande jaren waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 juli 2006 voor de misleidende jaarrekeningen 2003, 2004 en 2005. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 juli 2007. De gemeenteraad reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 1,9 miljoen was. Het scheelt niet zoveel, maar: fout = fout.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen, terwijl het verlies in werkelijkheid € 1,3 miljoen was.
Al met al meldde het gemeentebestuur over de jaren 2003-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 3,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,9 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, maar niet minder dramatisch: in werkelijkheid was het verlies "slechts" € 12,6 miljoen. Oorzaak van het enorme verlies: gigantische verliezen van € 14,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over, wat overigens grotendeels te danken was aan een groot overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). Wat hoefden we niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Brummen dd. 29 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Brummen dd. 23 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Brummen dd. 17 juli 2006
Terug > begin