Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Brunssum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Brunssum zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2004 voorkomen of er een voordelig saldo was van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er een nadelig saldo van € 3,9 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 4,0 miljoen gebleven?
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2005 voorkomen of er € 0,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 15,1 miljoen overgehouden. Waarom werd dat niet verteld? Om te verbloemen dat de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 8 november 2006 de gemeenteraad. Die vond het niet nodig te reageren. Dus waren ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 10,3 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,7 miljoen opgegaan? Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 3,6 miljoen.  Die was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - geheel en al overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juli 2008. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,3 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,4 miljoen opgegaan? Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 3,8 miljoen.  Dat had dus ook wat minder mogen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 september 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was dat voordelig saldo € 20,0 miljoen (waarvan winst van € 22,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,3 miljoen). Waarom mochten wij dat niet weten? Om te maskeren dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 van € 4,1 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 4,6 miljoen; die had dus best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Brunssum dd. 30 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Brunssum dd. 12 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Brunssum dd. 18 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Brunssum dd. 15 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Brunssum dd. 8 november 2006
Terug > begin