Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bunschoten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bunschoten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 in dat jaar € 0,2 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 in dat jaar eveneens € 0,2 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2008. De gemeenteraad reageerde niet. Het interesseerde ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van - alweer - € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (van hoeveel miljoen euro?) waren de oorzaak. Blijkbaar mochten we ook dit niet weten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 november 2010. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (van hoeveel miljoen euro?) waren de oorzaak. Blijkbaar mochten we het nog steeds niet weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2008-2011 € 8,9 miljoen (belastinggeld!) ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 december 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 2,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Nagenoeg de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,1 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 3,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van (eveneens) € 3,4 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als geld, bovendien geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 0,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 oktober 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. (Wat hoefden we nu niet te weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 6 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 4 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 2 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 12 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 23 september 2011
- Brief van gemeenteraad van Bunschoten dd. 21 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 1 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bunschoten dd. 18 september 2008
Terug > begin