Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bussum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bussum zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 5,4 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 1 oktober 2007. De gemeenteraad gooide zijn brief linea recta in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 11,3 miljoen was overgehouden. Voor de vierde keer achter elkaar was er in werkelijkheid sprake van een lager saldo van opbrengsten en kosten dan het gepresenteerde saldo. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,8 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus totaal overbodig! Geen gemeenteraadslid "uiteraard" die zei: "Die onnodig geheven belasting zullen we maar eens even keurig terugbetalen aan de burgers".
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 maart 2009. Die gooide de brief meteen in de prullenbak, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 6,6 miljoen was overgehouden. Voor de vijfde keer achter elkaar was er in werkelijkheid sprake van een lager saldo van opbrengsten en kosten dan het gepresenteerde saldo. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,2 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen was dus alweer totaal overbodig! Alweer geen gemeenteraadslid die zei: "Die onnodig geheven belasting zullen we maar eens even keurig terugbetalen aan de burgers".
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juli 2009. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 1,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,2 miljoen; die was dus voor ten minste de helft overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 oktober 2011. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,1 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2012. Die de brief alweer meteen in de prullenbak gooide.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,6 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 1,1 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2013. Die gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak; het interesseert "ze" totaal niet, want "het gaat immers over iets totaal onbelangrijks, namelijk het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,0 miljoen. In feite was het nog erger; in feite leed de gemeente een verlies van 16,9 miljoen. Het verliescijfer is "gekleurd" met het in de balans per 01.01.2013 niet meer opnemen van verplichtingen van € 10,9 miljoen uit hoofde van vooruitontvangen gemeentelijke heffingen die nog in de toekomst verrekend moeten worden. En dat met een goedkeurende accountantsverklaring! Hoe durven ze! Is er ook nog de vraag: waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 19,6 miljoen aan opgegaan? Al-met-al missen we over de jaren 2004-2013 de verantwoording van - per saldo - € 46,4 miljoen opgegaan belastinggeld. Waaraan ging dat op?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2014. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak; het interesseert ze totaal niet, want "het gaat immers over iets totaal onbelangrijks, namelijk het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?". Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 12,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten? Dat er blijkbaar noodzaak was om op een aantal zaken extra af te schrijven? Waarom moesten die afschrijvingskosten buiten beeld blijven? Om hoeveel geld gaat het? Niet te zien in de brij van cijfers en letters. En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2004-2014 zo'n € 60 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,2 miljoen belastinggeld opgegaan? (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van zo'n € 3 miljoen is dus opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.) (Later werd vanwege nieuwe feiten de jaarrekening 2015 herzien; het gemeentebestuur meldde nu een voordelig saldo van € 1,5 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies had geleden van € 4,9 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Gooise Meren) opnieuw met zijn brief van 15 december 2016. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2016 opgegaan in nieuwe gemeente Gooise Meren)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gooise Meren dd. 15 december 2016
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 23 juni 2015
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 1 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 3 juni 2014
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 18 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 12 september 2013
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 22 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 18 oktober 2012
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 15 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 10 oktober 2011
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 14 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 10 juli 2009
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 6 april 2009
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 3 maart 2009
- Brief van gemeenteraad van Bussum dd. 13 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Bussum dd. 1 oktober 2007
Terug > begin