Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Castricum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Castricum zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over.
In de jaarrekening 2007 was het andersom: het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,0 miljoen; in werkelijkheid was het slechts € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 april 2008. Het interesseerde "ze" niets, de gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde € 2,8 miljoen in 2008 te hebben overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 van € 5,1 miljoen was dus grotendeels onnodig!) Blijft de vraag: waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 november 2010. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zjin brief van 10 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,8 miljoen. (Waarom moet een gemeente als Castricum € 2,8 miljoen overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van €  5,4 miljoen was dus alweer grotendeels onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 niet goed. Het scheelde heel weinig. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1.442.000. In werkelijkheid was het ietsjes minder: € 1.402.000.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de periode 2007-2014 zo'n € 17 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Castricum dd. 10 november 2011
Brief aan gemeenteraad van Castricum dd. 1 november 2010
Brief aan gemeenteraad van Castricum dd. 2 april 2008
Terug > begin