Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Cranendonck

Ook de jaarrekeningen van gemeente Cranendonck zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 18 november 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de burgers en belastingbetalers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Cranendonck. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen was dus ten minste de helft overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen was dus ten minste de helft overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van anderen, de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen was dus alweer een groot deel overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de gemiste € 6,9 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Waar zijn dit keer de gemiste € 1,2 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waar zijn de gemiste € 3,0 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 januari 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten? Inmiddels zijn we over de afgelopen vier jaar (2011-2014) zo'n € 16 miljoen belastinggeld kwijt, ongeveer evenveel als de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in deze periode.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? In ieder geval: het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 0,7 miljoen ging dus op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 december 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 14 december 2016
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 2 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 30 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 16 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 17 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 17 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Cranendonck dd. 18 november 2008
Terug > begin