Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Culemborg

Ook de jaarrekeningen van Culemborg deugen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2004 werd een voordelig saldo van baten en lasten gesuggereerd van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. In de jaarrekening 2005 werd een nadelig saldo van baten en lasten gesuggereerd van € 1,6 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Culemborg met zijn brief van 13 september 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2007. De gemeenteraad reageerde weer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 0,9 miljoen. Een verschil van € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Culemborg opnieuw met zijn brief van 12 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 164.000. Bijna goed: in werkelijkheid hield de gemeente € 170.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Zo waren er bijvoorbeeld verliezen van € 2,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 december 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,3 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,8 miljoen.  Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van van € 0,8 miljoen. (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 september 2016. Alweer, geen reactie. Later werd de jaarrekening herzien. Nu presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 2,2 miljoen, terwijl in werkelijkheid de gemeente een verlies had geleden van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 6,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,8 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 26 september 2016
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 5 oktober 2015
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 27 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 24 april 2013
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 13 december 2012
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 12 november 2010
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 25 september 2007
Brief aan gemeenteraad van Culemborg dd. 13 september 2006
Terug > begin