Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Den Helder

Ook de jaarrekeningen van gemeente Den Helder kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 werd een nadelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het tekort € 29,3 miljoen. Er wordt dus circa € 26 miljoen gemist. Geld van de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 september 2006 voor de misleidende cijfers in de jaarrekeningen 2004 en 2005. De gemeenteraad vond het niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 december 2007. Die zijn brief meteen de prullenbak ingooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur rapporteert een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,7 miljoen. Over de periode 2004-2007 meldde het gemeentebestuur dus een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6 miljoen terwijl er in werkelijkheid een verlies werd geleden van € 37 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 31 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Opvallend bij de jaarrekening 2007: terzake van de in de jaarrekening opgenomen vergoeding van dubbele woonlasten van de burgemeester zegt de accountant dat dat rechtmatig is terwijl de minister van Binnenlandse Zaken zegt dat dat onrechtmatig is. Leo Verhoef vroeg als eenvoudige belastingbetaler met brieven dd. 25 februari 2009 de gemeenteraad Ťn de minister beide om opheldering over deze tegenstrijdigheid.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,9 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 27,2 miljoen (inclusief winst van € 15,5 miljoen bij de verkoop van de aandelen in NUON). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 10,6 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,3 miljoen. Wat mochten we niet weten? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Wat mochten we niet weten? Dat er verliezen waren van € 2,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 11,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet weten? 
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 mei 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten? Ten minste waren er weer verliezen, nu van € 6,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen. Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels missen we  over de periode 2010-2014 zo'n € 27 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 13,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 11,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur  meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 2 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 12 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 28 mei 2013
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 7 september 2011
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 7 juli 2010
Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 24 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 25 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 31 oktober 2008
- Brief van gemeenteraad van Den Helder dd. 15 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 14 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 4 september 2006
Terug > begin