Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
De Wolden

Ook de jaarrekeningen van gemeente De Wolden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 2,7 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 augustus 2008. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze daar blijkbaar in De Wolden.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 2,7 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juni 2009. De griffier besliste al voordat de gemeenteraad de brief kon lezen, dat de gemeenteraad de brief niet wilde lezen en behandelen, en gooide de brief meteen in de prullenbak.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 8,9 miljoen (waarvan winst van € 7,3 miljoen (?) bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus - alweer - totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,2 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 1,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2013. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 5,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2013. Alweer, geen reactie, behalve "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu een verlies van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 mei 2014. Alweer, geen reactie, behalve "voor kennisgeving aangenomen", wat hetzelfde is als "meteen in de prullenbak gegooid". Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de afgelopen vijf jaar € 12,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de afgelopen zes jaar € 17,4 miljoen ongemeld kwijtgeraakt; de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vijf jaar.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juli 2016.
(In de later uitgebrachte herziene jaarrekening 2015 werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 1,9 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 3,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 5 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 23 november 2015
- Brief van gemeenteraad van De Wolden dd. 4 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 22 mei 2014
- Brief van gemeenteraad van De Wolden dd. 8 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 24 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van De Wolden dd. 18 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 12 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 21 december 2010
- Brief van griffier van De Wolden dd. 26 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 5 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van De Wolden dd. 15 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van De Wolden dd. 12 augustus 2008
Terug > begin