Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Diemen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Diemen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid was het tekort € 7,5 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,0 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Over de jaren 2006-2008 meldde het gemeentebestuur dus een voordelig saldo van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 8,1 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 8 oktober 2007 voor de misleidende jaarrekening over 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Leo Verhoef waarschuwde opnieuw voor de misleidende jaarrekening 2007 met zijn brief van 14 januari 2009. De gemeenteraad liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw voor de misleidende jaarrekening 2008 met zijn brief van 14 mei 2009. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer keer niet weten? In ieder geval waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 15,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. Het viel mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,1 miljoen over. Overigens, over de periode 2006-2011 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,8 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 25,0 miljoen. Wat mochten wij niet weten van die ontbrekende € 16,2 miljoen?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Er waren bijvoorbeeld weer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel dit keer? Niet te achterhalen. Inmiddels zijn we sinds 2006 € 18,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2006-2014 € 20 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Diemen dd. 13 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Diemen dd. 14 juli 2010
- Brief van gemeenteraad van Diemen dd. 7 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Diemen dd. 14 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Diemen dd. 2 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Diemen dd. 14 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Diemen dd. 8 oktober 2007
Terug > begin