Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dinkelland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dinkelland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,4 miljoen. Raar waarom moet een gemeente zo veel geld overhouden. Overigens hield de gemeente in werkelijkheid "slechts" € 1,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,9 miljoen belastinggeld besteed? Overigens had de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2007: € 4,4 miljoen) natuurlijk best iets minder kunnen zijn.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. Raar waarom moet een gemeente zo veel geld overhouden. Overigens hield de gemeente in werkelijkheid "slechts" € 2,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 5,6 miljoen belastinggeld besteed? Overigens had de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2008: € 4,5 miljoen) natuurlijk best iets minder kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,1 miljoen. (Hierbij inbegrepen de winst bij de verkoop van de aandelen in Essent van € 5,4 miljoen. Zonder deze winst zou er dus een verlies zijn geweest van € 3,3 miljoen. Hoe kwam dat?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 januari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2011. Nog steeds, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2013. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 5,6 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 0,9 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we over de jaren 2007-2012 € 22,9 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2013. Alweer, geen reactie, het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,0 miljoen opgegaan? Nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Zo ja, hoeveel?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de jaren 2007-2014 zo'n € 34 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was. Inmiddels zijn we over de jaren 2007-2015 zo'n € 37 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 oktober 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,4 miljoen over.

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 31 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 26 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 2 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 27 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 11 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 31 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 12 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Dinkelland dd. 13 oktober 2009
Terug > begin