Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Doesburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Doesburg zijn onbetrouwbaar en misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
De jaarrekeningen over de periode 2004-2005 laten een positief saldo van opbrengsten en kosten zien van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een negatief saldo van € 3,9 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 4,5 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode circa € 4,0 miljoen. Die opbrengst is dus in het niets verdwenen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 13 april 2007. Die wilde niet reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 was weer misleidend. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend Veel fouten en veel grote onzin: alleen maar bruikbaar in de openhaard.
Het gemeentebestuur meldde over de periode 2004-2008 een voordelig saldo van opbengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in die periode een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 7,0 miljoen aan opgegaan?
Bij al deze foute jaarrekeningen stonden desondanks goedkeurende accountantsverklaringen. Op kosten van de bedrogen belastingbetalers zelf.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid behaalde de gemeente een winst van € 12,6 miljoen (waarvan € 12,0 miljoen winst bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen was dus (ook al volgens de "officiŽle" cijfers!) geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2010. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo € 27.000.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 februari 2013. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("Voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 januari 2014. Geen reactie!
In de jaarrekening 2013 deed het gemeentebestuur het voorkomen of de gemeente € 1.390.615 had overgehouden. Bijna goed, het was in werkelijkheid € 1.361.290.  Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 1,6 miljoen en was dus grotendeels onnodig!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 20.000, dus € 0,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 1,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Doesburg dd. 9 januari 2014
- Brief van gemeenteraad van Doesburg dd. 2 april 2013
Brief aan gemeenteraad van Doesburg dd. 13 februari 2013
- Brief van gemeenteraad van Doesburg dd. 15 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Doesburg dd. 2 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Doesburg dd. 14 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Doesburg dd. 13 april 2007
Terug > begin