Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Doetinchem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Doetinchem zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2004 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid kwam gemeente Doetinchem € 4,7 miljoen tekort. Waar zijn de ontbrekende € 1,4 miljoen gebeleven?
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid kwam gemeente Doetinchem € 13,1 miljoen tekort. Waar zijn de ontbrekende € 7,6 miljoen gebeleven?
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid kwam gemeente Doetinchem € 6,2 miljoen tekort. Waar zijn de ontbrekende € 7,8 miljoen gebeleven?
Gemeente Doetinchem leefde dus ver boven z'n stand. Volgens de officiŽle cijfers in de afgelopen 3 jaar met € 7,2 miljoen. In werkelijkheid was er in die jaren een tekort van € 24,0 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 16,8 miljoen aan opgegaan?
Ook de jaarrekeningen van eerdere jaren waren misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 18 juli 2002 voor de misleidende jaarrekening 2001. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet en liet het aan het college van b&w over Leo Verhoef af te poeieren. Hoewel Leo Verhoef in zijn brief van 21 augustus 2002 de vloer aanveegde met de uiterst domme reactie van het college van b&w, wilde de gemeenteraad er totaal niets aan doen.
Het zal je gemeenteraad en je gemeentebestuur maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 16 januari 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 november 2007. De gemeenteraad reageerde alweer niet. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,2 miljoen over (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 8,3 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 8,7 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 55,7 miljoen (waarvan winst van € 54,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 9,1 miljoen en was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Mede-oorzaak voor het verlies waren grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 12,6 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 oktober 2011. Die reageerde niet, "totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,9 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 30,5 miljoen. Mede-oorzaak voor het verlies waren alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; nu zo'n € 14,8 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Wel waren er alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; nu zo'n € 8,5 miljoen. Alweer: weg belastinggeld! Zonder dit verlies op deze grond- en bouwprojecten zou de gemeente dus € 1,8 miljoen hebben overgehouden.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen. Er waren alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; nu van € 1,2 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het verlies zelfs € 5,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 6 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 13 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 21 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 11 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 7 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 14 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 14 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 16 januari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 21 augustus 2002
- Reactie van college van b&w dd. 31 juli 2002
- Brief aan gemeenteraad van Doetinchem dd. 18 juli 2002
Terug > begin