Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dongen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dongen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over 2005 en 2006 voorkomen of de gemeente in deze periode € 1,1 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 6,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 7,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 oktober 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,5 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 0,2 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 1,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het € 3,4 miljoen. Waat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,2 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in dat jaar een verlies van € 0,7 miljoen. Waar zijn nu de niet gemelde € 0,9 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2010. Die per kerende post liet weten dit soort brieven niet op prijs te stellen, want "de belastingbetaler moet alleen belasting betalen maar hoeft niet te weten wat er met zijn/haar belastinggeld gebeurt."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,8 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het saldo van opbrengsten en kosten € 0,0 miljoen. Waar zijn nu de niet gemelde € 0,8 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 1,1 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het zelfs € 1,3 miljoen.  Opvallend, het gemeentebestuur noemt het foute saldo het "Werkelijk saldo". Je mocht eens wat anders denken.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het zelfs € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente zelfs een verlies van € 7,0 miljoen. Ten minste waren er verliezen van zo'n € 4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 3,9 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2009-2014 de verantwoording van uitgaven van belastinggeld van zo'n € 12 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen, dankzij het overschot op het "Sociaal Domein".
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dongen dd. 25 februari 2015
- Brief van gemeenteraad van Dongen dd. 5 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dongen dd. 22 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dongen dd. 24 oktober 2007
Terug > begin