Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dongeradeel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dongeradeel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Op verzoek van de fracties van ABD en VVD beoordeelde Leo Verhoef de jaarrekening 2008 van gemeente Dongeradeel, en bekeek ook de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007.
In de jaarrekening over 2005 deed het gemeentebestuur het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,8 miljoen had overgehouden. Niets was minder waar, want in werkelijkheid leed de gemeente in dat jaar een verlies van € 2,0 miljoen. In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,7 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in dat jaar een verlies van € 0,1 miljoen. Het gemeentebestuur meldde dus in de jaarrekeningen over de periode 2005-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 2,6 miljoen; een verschil van € 5,5 miljoen. Waar was dat belastinggeld gebleven? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de fracties van ABD en VVD en de rest van de gemeenteraad met zijn brief van 11 augustus 2009. De gemeenteraad liet Leo Verhoef ruim 3 maanden later weten dat de jaarrekeningen door een of andere accountant van een of andere goedkeurende verklaring was voorzien (zoals ook de boekhoudfraude-jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en noem ze maar op) maar gingen nergens inhoudelijk in op waar Leo Verhoef ze voor had gewaarschuwd.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 1,2 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Nu waren we € 1,7 miljoen kwijt. Waar is het gebleven? Inmiddels zijn we over de periode 2005-2010 € 6,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 maart 2012. De gemeenteraad reageerde totaal niet; het interesseerde de dames en heren volksvertegenwoordigers/toezichthouders totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 1,6 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,8 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Nu zijn we € 2,5 miljoen belastinggeld kwijt. Waar is het gebleven? Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld verliezen van circa € 2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 0,4 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de periode 2005-2013 € 12,7 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 februari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van 5,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. Bijna goed: in werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dongeradeel dd. 2 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Dongeradeel dd. 6 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Dongeradeel dd. 1 maart 2012
Brief van gemeenteraad van Dongeradeel dd. 24 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Dongeradeel dd. 11 augustus 2009
Terug > begin