Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Drechterland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Drechterland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Drechterland deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er in dat jaar € 2,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. (Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen was dus - ook volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 8 april 2008. De gemeenteraad deed er niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 2,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over. (Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus - alweer ook volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 november 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 1,4 miljoen was overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente als Drechterland zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. Bijna evenveel als de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 februari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 3,4 miljoen was overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente als Drechterland zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,2 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde € 2,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 1,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in de periode 2006-2010 € 8,7 miljoen. In die periode hield de gemeente € 10,4 miljoen over. Conclusie: de Onroerendezaakbelasting was in die periode totaal overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 2,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Zware verliezen van € 5,0 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen twee jaar!) werden buiten beeld gehouden. Dat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 1,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,4 miljoen over. Waaraan gingen de niet gemelde uitgaven van € 0,4 miljoen op? In ieder geval: de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 2,2 miljoen was dus onnodig en kan zo terug naar de belastingbetalers!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 3,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,8 miljoen over. Waaraan gingen de niet gemelde uitgaven van € 2,5 miljoen op?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig resultaat van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 26 januari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 26 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 6 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 19 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 10 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 25 november 2008
- Brief van gemeenteraad van Drechterland dd. 7 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Drechterland dd. 8 april 2008
Terug > begin