Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Drimmelen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Drimmelen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,2 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 maart 2007. De gemeenteraad wenste niet uit zijn winterslaap te komen en reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,2 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus alweer totaal overbodig. Alweer moest geknoei in de cijfers dat maskeren.
 Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 oktober 2007. De gemeenteraad wilde er opnieuw geen enkele aandacht aan besteden. "Ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,2 miljoen. Alweer zijn we € 1,0 miljoen kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.844.000. Bijna goed: het was in werkelijkheid € 1.839.000. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,8 miljoen had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,8 miljoen en was dus alweer geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 september. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,9 miljoen en had dus de helft lager kunnen zijn.)
Samengevat: het gemeentebestuur meldde over de periode 2004-2013 € 7,5 miljoen te hebben overgehouden, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode € 22,0 miljoen overhield. Boekhoudfraude dus van € 14,5 miljoen! En de Onroerendezaakbelasting had dus in deze periode heel wat lager kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,0 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Drimmelen dd. 24 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Drimmelen dd. 29 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Drimmelen dd. 14 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Drimmelen dd. 1 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Drimmelen dd. 17 maart 2007
Terug > begin