Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Druten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Druten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 januari 2009. De gemeenteraad reageerde niet. Geen belangstelling, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de onnozele burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2010. Die meteen besloot er niets mee te doen, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,0 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 juli 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van zo'n € 1,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Al met al zijn we in de jaren 2007-2012 € 14,8 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 december 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de jaren 2007-2014 € 16,2 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,2 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Druten dd. 6 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Druten dd. 26 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Druten dd. 13 juli 2011
- Brief van gemeenteraad van Druten dd. 20 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Druten dd. 8 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Druten dd. 24 januari 2009
Terug > begin