Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Eemnes

Ook de jaarrekeningen van gemeente Eemnes zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo.
In de jaarrekening 2003 presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,9 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen totaal onnodig was.
Ook de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2006 waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over die jaren telkens een hoger saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke. In totaal presenteerde het gemeentebestuur over die jaren en een voordelig saldo van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,4 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,3 miljoen aan opgegaan? [Ook in 2004 en 2006 had de Onroerendezaakbelasting (2004: overschot: € 1,3 miljoen, OZB: € 1,3 miljoen; 2006: overschot € 1,3 miljoen, OZB: € 1,1 miljoen) gewoon overgeslagen kunnen worden.]
Leo Verhoef waarschuwde met emailbericht van 14 mei 2007 alle gemeenteraadsleden. Geen enkel gemeenteraadslid reageerde.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen alweer totaal onnodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen.
Al met al: in de periode 2003-2009 hield de gemeente € 14,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 8,8 miljoen en was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2010. Die reageerde niet, "want het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,7 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 6,2 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Geen reactie; het interesseert de volksvertegenwoordigers van Eemnes helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,3 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 oktober 2012. Geen reactie, "totaal oninteressant, want het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een "fors nadelig resultaat" van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,4 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,7 miljoen gebleven? Inmiddels missen we over de jaren 2004-2013 € 15,3 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.841.000. Het scheelt heel weinig; in werkelijkheid hield de gemeente € 1.816.000 over. Bijna goed, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Eemnes dd. 2 september 2014
Brief aan gemeenteraad van Eemnes dd. 1 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Eemnes dd. 16 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Eemnes dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Eemnes dd. 27 september 2010
- Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Eemnes dd. 14 mei 2007
Terug > begin