Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Eemsmond

Ook de jaarrekeningen van gemeente Eemsmond zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of in dat jaar het saldo van de opbrengsten en de kosten € 0,2 miljoen was. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 4,8 miljoen was dus nagenoeg overbodig.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,0 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het € 6,3 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,9 miljoen was nu dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2009 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,6 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 17,5 miljoen (waarvan winst van € 13,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,4 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 november 2010. Die gooide de brief meteen in de prullenbak, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van die onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,2 miljoen had dus best wat lager gekund. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,6 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 5,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,9 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 6,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,3 miljoen is dus grotendeels opgegaan aan nieuwe speculatieverliezen!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen. Inmiddels zijn we over de afgelopen vier jaar (periode 2011-2014) zo'n € 10 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we allemaal niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 32.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 1,0 miljoen ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was het iets minder, namelijk € 3,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 11,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,8 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Eemsmond dd. 9 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eemsmond dd. 4 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Eemsmond dd. 25 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Eemsmond dd. 23 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Eemsmond dd. 5 november 2010
Terug > begin