Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Eersel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Eersel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde € 1,7 miljoen gebleven?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 4,7 miljoen gebleven?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,9 miljoen over. Uitgaven van € 1,7 miljoen werden dus verzwegen. Waarom? Overigens: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus - alweer - overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was dus ruim de helft niet nodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Er waren verliezen van € 2,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 januari 2014. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 februari 2015. Ook deze gemeenteraad reageerde totaal niet; het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over geld, bovendien geld van een ander, namelijk van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het saldo € 0,0 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,4 miljoen; die was dus geheel overbodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Eersel dd. 19 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Eersel dd. 21 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eersel dd. 2 december 2010
Terug > begin