Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Elburg

De jaarrekeningen van gemeente Elburg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over.
(Opvallend: in 2006 was de opbrengst Onroerendezaakbelasting € 2,2 miljoen. Die was dus totaal overbodig.)
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 10 oktober 2007. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,2 miljoen over. (De helft van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 23,6 miljoen (waarvan winst van € 19,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar weer gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef warschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van €  1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 januari 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,3 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 2,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 november 2012. Geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,2 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van €  0,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,7 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we blijkbaar nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,2 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? In ieder geval: het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) is dus opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Waarom moest iedereen weer voorgelogen worden?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,7 miljoen (waarvan € 3,5 miljoen tussentijds genomen winst op grond- en bouwprojecten).


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 29 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 25 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 13 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 30 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 1 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 9 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Elburg dd. 10 oktober 2007
Terug > begin