Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Enschede

Ook de jaarrekeningen van gemeente Enschede zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Leo Verhoef liet de gemeenteraad van Enschede al verschillende keren weten dat de jaarrekeningen behoorlijk misleidend zijn.
Zo meldde het gemeentebestuur in de jaarrekening 2004 een overschot van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er een overschot van € 18,9 miljoen. Met die € 18,9 miljoen kon ongeveer de halve OZB over 2004 zo terugbetaald worden aan de burger.
Met brief van 24 februari 2002 gaf het college van burgemeester en wethouders (nog heel naÔef) toe dat Leo Verhoef helemaal gelijk had! Je zou denken dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging dat onmiddellijk zo oppakken om de zaak grondig te onderzoeken en schoon schip te maken. Nee dus. De gemeenteraad liet Leo Verhoef in zijn brief van 7 juli 2004 alleen maar weten dat de gemeenteraad de conclusies van Leo Verhoef (uiteraard zonder daar ook maar enig onderzoek naar ingesteld te hebben) niet deelde, en in zijn brief van 22 november 2005 dat het de brief van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekening 2004 voor kennisgeving had aangenomen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening 2005. De gemeenteraad wist niets beters te doen dan de brief "voor kennisgeving aan te nemen", wat zoveel betekent als: regelrecht de prullenbak in.
En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend: niet een overschot van € 4,5 miljoen, maar van € 4,8 miljoen. (De OZB bracht € 29,3 miljoen op; dat had dus best ietsjes minder kunnen zijn.) Omdat ook de weergave van de financiŽle positie niet klopt, is ook de jaarrekening 2006 als jaarrekening totaal onbruikbaar en dus alleen maar bruikbaar in de openhaard.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 augustus 2007. Die alweer die brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 11,9 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,9 miljoen aan opgegaan? (In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 30,7 miljoen. Die was dus voor ten minste 1/3 te hoog.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 september 2008. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Dat scheelt € 11,6 miljoen. Waaraan is dat belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 oktober 2009. Die deed er niets mee behalve de brief meteen in de prullenbak gooien ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 17,8 miljoen (waarvan winst van € 18,4 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,6 miljoen). Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 33,8 miljoen was dus de helft genoeg geweest.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die liet per kerende post weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,4 miljoen. Er waren dramatisch grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten; dat moest blijkbaar onzichtbaar blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011. Die de brief meteen in de prullenbak gooide, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 20,6 miljoen. Er waren alweer dramatisch grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten; dat moest blijkbaar nog steeds onzichtbaar blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 mei 2012. Die de brief alweer meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 34,4 miljoen. Er waren alweer dramatisch grote verliezen, nu van € 54,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten; dat moest blijkbaar alweer onzichtbaar blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 mei 2013. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 4,2 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 november 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,5 miljoen over.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 13,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich verder (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 november 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 10,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! In ieder geval waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 1,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Inmiddels missen we over de afgelopen vijf jaar (2010-2014) zo'n € 93 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 10,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich verder (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,7 miljoen, en dat dankzij het overschot op de WMO van € 3,9 miljoen. Inmiddels missen we over de afgelopen zes jaar (2010-2015) € 97 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,6 miljoen. Onder andere waren er verliezen van € 5,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,2 miljoen. Waarom moest iedereen op deze manier misleid worden?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 4 juli 2017
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 27 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 2 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 12 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 5 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 15 november 2013
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 28 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 13 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 7 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 5 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 9 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 26 mei 2011
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 1 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 9 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 10 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 20 oktober 2009
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 8 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 19 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 25 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 8 augustus 2007
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 27 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 6 september 2005
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 22 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 4 november 2005
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 7 juli 2004
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 21 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van Enschede dd. 24 april 2002
- Brief van college van b&w van Enschede dd. 24 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van Enschede dd. 28 februari 2002
Terug > begin