Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Epe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Epe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,1 miljoen aan opgegaan? Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,8 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting bracht in 2005 € 5,4 miljoen op; die was nodig om de verzwegen kosten van 2004 goed te maken?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 10 april 2007. De gemeenteraad wenste niet te reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 weer even misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 december 2007. Die nam niet de moeite te reageren. Ze vonden het allemaal wel best; het gaat toch maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de inwoners".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,6 miljoen grotendeels onnodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,8 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 3,7 miljoen. Dat had dus minder mogen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden wij niet te weten? Grote verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 mei 2012. Die de brief meteen in de prullenbak gooide. Het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Wat mochten we niet weten? Opvallend: over de jaren 2009-2012 meldde het gemeentebestuur steeds een hoger saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke. Het gemeentebestuur meldde over deze periode een voordelig saldo van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 9,6 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 4,5 miljoen voor de helft overbodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 4,7 miljoen dus geheel overbodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,4 miljoen en was dus nagenoeg onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Epe dd. 19 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 16 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Epe dd. 11 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 8 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Epe dd. 31 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 15 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 7 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 14 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Epe dd. 10 april 2007
Terug > begin