Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Flevoland

Ook de jaarrekeningen van provincie Flevoland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Flevoland vanaf 2000. Hij waarschuwde Provinciale Staten al met zijn brief van 22 oktober 2001. Gedeputeerde Staten reageerden pas met hun brief van 27 mei 2002. Hoewel Leo Verhoef in zijn brieven van 4 juni 2002 en 10 oktober 2002 geen spaan heel liet van de domme reacties van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, kwamen Provinciale Staten niet in actie. Integendeel, met hun brief van 15 november 2002 lieten ze weten met Leo Verhoef niet te zullen corresponderen.
Dus waren de jaarrekeningen van de jaren daarna weer net zo onbetrouwbaar en misleidend als voorheen.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,2 miljoen; in werkelijkheid was het € 5,1 miljoen.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,1 miljoen; in werkelijkheid was het € 3,9 miljoen.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 3,7 miljoen; in werkelijkheid was het € 12,9 miljoen. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroeg € 36,1 miljoen; 35% minder was ook genoeg geweest.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,8 miljoen; in werkelijkheid was het € 8,0 miljoen. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroeg € 40,2 miljoen; 20% minder was dus ook genoeg geweest.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale  Staten opnieuw met zijn brief van 24 april 2008. Die reageerden niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 3,5 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 5,7 miljoen; in werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 4,5 miljoen; in werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 5,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale  Staten opnieuw met zijn brief van 22 juni 2011. Die vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 8,7 miljoen; in werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 2,2 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2009-2011 € 27,4 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Wat mogen we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2012. Geen reactie, het interesseert onze volksvertegenwoordigers helemaal niks, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 9,4 miljoen; in werkelijkheid hield de provincie € 22,7 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was € 46,5 miljoen. De helft was dus genoeg geweeest.
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 28 juni 2013. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,0 miljoen; in werkelijkheid hield de provincie € 16,2 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2013 € 43,6 miljoen. Dat had dus heel wat minder kunnen zijn!
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van baten en lasten van € 0; in werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van  € 5,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen; in werkelijkheid hield de provincie € 20,9 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2014 € 49,9 miljoen. Dat had dus wat minder kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen; in werkelijkheid hield de provincie € 12,0 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2015 € 50,2 miljoen. Dat had dus alweer wat minder kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen; in werkelijkheid hield de provincie € 53,0 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2016 € 51,8 miljoen. Die was dus geheel onnodig! Dat interesseert onze dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) (Provinciale Staten) blijkbaar totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 27,4 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2017 € 69,8 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 28 juni 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 31 augustus 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 22 juni 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 24 april 2008
- Brief van Provinciale Staten van Flevoland dd. 19 november 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 10 oktober 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland dd. 2 oktober 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 27 juni 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 4 juni 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland dd. 27 mei 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Flevoland dd. 22 oktober 2001
Terug > begin