Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gelderland

Ook van de jaarlijkse financiŽle verantwoordingen van provincie Gelderland klopt helemaal niets. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2000-2008 meldde het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal € 160 miljoen (wat op zichzelf al raar is, want waarom moet een provincie zoveel geld overhouden?). Leo Verhoef ontdekte dat dat in werkelijkheid heel veel meer was, namelijk circa € 710 miljoen. Boekhoudfraude dus van zo'n € 550 miljoen.
Opvallend is dat in de jaren 2000-2002 en 2005-2008 de provincie heel veel meer overhield dan men officieel deed voorkomen, terwijl over 2003 en 2004 samen een positief saldo van € 14 miljoen werd gerapporteerd, maar er in werkelijkheid tekorten waren van in totaal zo'n € 90 miljoen. Welke kosten (van ten minste dus ruim € 100 miljoen!) moesten er over de jaren 2003 en 2004 met boekhoudfraude verzwegen worden?
Kortom, een hoop geknoei van cijfers. Met steeds goedkeurende verklaringen van duurbetaalde accountants.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten al jaren achtereen voor de misleidende cijfers en de foute accountantsverklaringen. Die doen niets met die waarschuwingen. Ach, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers, denken ze blijkbaar.
Ook de brief van Leo Verhoef van 2 december 2002, waarin hij de vloer aanveegt met de wijze van behandeling van zijn brieven en met de volkomen irrelevante argumenten die gehanteerd worden om maar vooral niets met zijn waarschuwingen te hoeven doen, maakte geen enkele indruk bij de Gelderse volksvertegenwoordigers. Waarschijnlijk hebben ze die brief niet eens willen lezen.
Van de brief van Leo Verhoef van 9 juni 2005 over de misleidende jaarrekening 2004 vonden de ambtenaren dat de Provinciale Staten-leden die vooral ongelezen moest laten (brief dd. 17 juni 2005 van een of andere "Griffier der Staten"). Wat ze dus ook prompt deden.
Dus was de jaarrekening 2006 alweer misleidend. Niet een overschot van € 52 miljoen, wat het provinciebestuur in de jaarrekening meldt, maar in werkelijkheid een overschot van € 163 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 155 miljoen waren dus geheel en al overbodig. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw met zijn brief van 27 juni 2007. Die wensten er niet aan herinnerd te worden dat ze volksvertegenwoordigers waren, en reageerden totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Niet een overschot van € 32 miljoen, wat het provinciebestuur in de jaarrekening meldde, maar in werkelijkheid een overschot van € 100 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 166 miljoen waren dus voor meer dan de helft overbodig. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar (alweer) gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten (de toezichthouders!) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2008. Onze volksvertegenwoordigers lieten weer niets van zichzelf horen. Alleen maar druk met zichzelf te beschermen?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Niet een overschot van € 23 miljoen, wat het provinciebestuur in de jaarrekening meldt, maar in werkelijkheid een overschot van € 108 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 168 miljoen waren dus alweer voor meer dan de helft overbodig. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar (alweer) gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten (volksvertegenwoordigers!, toezichthouders!) voor de zoveelste keer met zijn brief van 28 mei 2009. Die reageerden nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 4.235,9 miljoen (ruim € 4,2 miljard!!) (waarvan winst van € 4.249 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 174 miljoen was dus totaal overbodig!

Opvallend is ook dat de provincie (zoals ook verschillende andere provincies) nagenoeg uitsluitend een beleggingsclub is geworden. Zo'n 4.100 miljoen (4,1 miljard!!) (stand eind 2009) volstrekt overtollige euro's staan op depositorekeningen of zijn als leningen verstrekt. Geld van de burgers dus, dat die burgers onder valse voorwendsels afhandig is gemaakt!

Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) voor de zoveelste keer met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerden niet, want het "gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 81,5 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen € 177,4 miljoen. Dat had dus - alweer - best wel wat lager kunnen zijn. Hoefden we dat - alweer - niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het provinciebestuur meldt een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een voordelig saldo van € 107 miljoen! Met boekhoudfraude moest al bijvoorbaat gemaskeerd worden dat de Motorrijtuigenbelasting in Gelderland een heel stuk naar beneden kan. Het zal je provinciebestuur maar zijn. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten voor de misleidende begroting met zijn brief van 12 oktober 2011. Die reageerde niet, want "het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 77,1 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen € 178 miljoen. Dat had dus - alweer - best wel wat lager kunnen zijn. Met de geweldige - verzwegen - voordelige saldi in de voorafgaande jaren had het zelfs ook dit jaar weer geheel overgeslagen kunnen worden!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 64,4 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen € 180 miljoen. Dat had dus - alweer - best wel wat lager kunnen zijn. En nog steeds geldt: met de geweldige - verzwegen - voordelige saldi in de voorafgaande jaren had het zelfs ook dit jaar weer geheel overgeslagen kunnen worden!
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw met zijn brief van 17 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 7 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 347 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 21 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 42 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= de Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 605 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 17 november 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen snars, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 388 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= de Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2015. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen snars, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 407 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 423 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 mei 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 36 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 86 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting was in 2017 € 213 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 25 mei 2016
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 10 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 17 november 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 22 april 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 21 oktober 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 17 mei 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 8 mei 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 12 oktober 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 31 mei 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 28 mei 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 30 mei 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 27 juni 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 10 juni 2006
- Brief van "Griffier der Staten" van Gelderland dd. 17 juni 2005
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 9 juni 2005
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 26 mei 2004
- Brief van Provinciale Staten van Gelderland dd. 9 september 2003
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 30 juni 2003
- Brief van Provinciale Staten van Gelderland dd. 10 februari 2003
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 2 december 2002
- Brief van Commissie voor Klachten en Verzoekschriften dd. 13 november 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 28 augustus 2002
- Brief van Commissie voor Klachten en Verzoekschriften dd. 17 december 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 11 december 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 26 november 2001
- Brief van Commissie voor Klachten en Verzoekschriften dd. 13 september 1999
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 19 juni 1999
- Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland dd. 26 mei 1999
- Brief van Commissie voor Klachten en Verzoekschriften dd. 1 april 1999
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland dd. 9 februari 1999
Terug > begin