Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Geldermalsen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Geldermalsen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteert in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 5,4 miljoen. (Gek, waarom moet een gemeente als Geldermalsen zoveel overhouden? Gek, waarom moet een gemeente meer overhouden dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen?). In werkelijkheid hield de gemeente € 7,0 miljoen over.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 november 2007. Die niets beters wist te doen dan te melden: "voor kennisgeving aangenomen". Het zal je gemeenteraad maar zijn. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,8 miljoen (raar waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 11,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was dus totaal onnodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 45.000. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 1,1 miljoen. Dat het eigen vermogen per 31.12.2007 volgens de jaarrekening 2008 € 53,4 miljoen is en hetzelfde eigen vermogen volgens de jaarrekening 2007 € 49,0 miljoen met dezelfde goedkeurende accountantsverklaring, zal waarschijnlijk geen enkel gemeenteraadslid opgevallen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 10,0 miljoen (waarvan winst van € 12,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen was dus alweer totaal onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Waarom moesten verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,4 miljoen buiten beeld blijven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Wat moest nu buiten beeld blijven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20,1 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 24,3 miljoen. Er waren nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 21,5 miljoen; de opbrengst van ruim 5 jaar Onroerendezaakbelasting (2012: € 3,7 miljoen). Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. Waarom moet iedereen weer misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de concept-jaaarrekening een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In de later uitgebrachte definitieve jaarrekening bleek het nog erger te zijn: het gemeentebestuur meldde toen een nadelig saldo van € 4,2 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van zelfs € 5,6 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 6,3 miljoen; meer dan de gehele opbrengst van de verhoogde Onroerendezaakbelasting van 2013 van € 5,0 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 6,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 11,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 9,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,6 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 6 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 30 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 5 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 28 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 4 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 19 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 12 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Geldermalsen dd. 31 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Geldermalsen dd. 12 november 2007
Terug > begin