Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Geldrop-Mierlo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Geldrop-Mierlo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur wilde in de jaarrekeningen 2004 en 2005 laten geloven dat in de periode 2004-2005 er een nadelig saldo van baten en lasten was van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er een nadelig saldo van € 22,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 19,7 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 8 november de gemeenteraad. Die het allemaal niets interesseerde en dus niet reageerde.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er € 2,7 miljoen meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnenkwam. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,4 miljoen aan opgegaan? Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2004 opgelopen naar € 22,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 november 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 10,9 miljoen (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,6 miljoen). In werkelijkheid hield de gemeente € 11,6 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van baten en lasten van € 4,0 miljoen (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,9 miljoen). In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2004 opgelopen naar € 27,0 miljoen. Waar is al dat belastinggeld gebleven? Hoeven we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2010. Die vond het alweer niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2011. Die reageerde weer niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 5,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 3,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 5,7 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,5 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 juni 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 5,4 miljoen opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 5,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Alweer, meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 4,5 miljoen! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Kortom, over de jaren 2004-2013 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,1 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 24,5 miljoen. Een verschil van 47,6 miljoen. Waar is het gebleven? Mogen we dat nog steeds niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 augustus 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,7 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,1 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 7,3 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen tussentijds genomen winst op grond- en bouwprojecten.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 29 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 26 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 17 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 7 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 10 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 29 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 28 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dd. 8 november 2006
Terug > begin