Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gemert-Bakel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gemert-Bakel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,0 miljoen (waarvan winst van € 13,6 miljoen bij de verkoop van de Obragas/NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 3,6 miljoen).
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 3,2 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een verlies van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. Waarom hoefden we dat niet te weten? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 januari 2009 voor de misleidende jaarrekening 2007. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
In de jaarrekening 2008 presenteerde het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0. In werkelijkheid leed de gemeente in dat jaar een verlies van 2,1 miljoen. In de jaarrekening 2009 presenteerde het gemeentebestuur een verlies van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in 2009 een verlies van € 6,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,8 miljoen opgegaan? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 november 2010. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,2 miljoen. Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2011. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Er waren verliezen van € 1,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculaties!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 11,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! De Onroerendezaakbelasting van 2011 en 2012 en nog meer! Opgegaan aan onroerendgoedspeculaties!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2013. Geen reactie van die gemeenteraad, behalve de mededeling dat ze het verder aan het college overlieten, welk college natuurlijk niet reageerde; ze vinden alles wel best.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen, nu van € 1,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculaties! Inmiddels is het Eigen vermogen negatief geworden; Gemert-Bakel is dus failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2014. Die liet weten de brief in de prullenbak gegooid te hebben ("voor kennisgeving"). Het interesseert ze allemaal niets, het gaat immers over het geld van een ander, namelijk de belastingbetaler.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. Opvallend: opeens kwamen er verplichtingen tevoorschijn van € 1,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo slechts € 16.000. Waarom deze misleiding?


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 12 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 4 juli 2014
- Brief van gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 18 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 26 juni 2013
- Brief van gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 14 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 13 september 2011
- Brief van gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 21 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 29 november 2010
- Brief van gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 29 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Gemert-Bakel dd. 20 januari 2009
Terug > begin