Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Giessenlanden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Giessenlanden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,6 miljoen over.
In de jaarrekening 2007 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van bijna € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het ruim € 2,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus in 2007 geheel onnodig!)
In de jaarrekening 2008 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 72,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 64,8 miljoen (waarvan € 63,2 miljoen winst bij de verkoop van het woningbedrijf). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 8,1 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen was dus ook in 2008 geheel onnodig! En dus ook nog vele jaren daarna!!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 april 2008. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van het stemvee". Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2009. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,5 miljoen opgegaan? Al met al zijn we over de periode 2006-2009 € 10,3 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 januari 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 februari 2013. Alweer, geen reactie van die gemeenteraad. Het interesseert ze blijkbaar totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 2,5 miljoen en was dus voor meer dan de helft onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 2,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 10,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 12,9 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Giessenlanden dd. 21 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Giessenlanden dd. 26 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Giessenlanden dd. 24 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Giessenlanden dd. 13 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Giessenlanden dd. 9 april 2008
Terug > begin