Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gilze en Rijen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gilze en Rijen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 2,7 miljoen. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar voorkomen dat iedereen kon zien dat die OZB totaal overbodig was.
Ook de jaarrekeningen 2003, 2004 en 2005 klopten niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 9 februari 2007. Die wilde toen niet uit zijn winterslaap wakker worden gemaakt en deed niets aan de misstand. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 november 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,9 miljoen was tekortgekomen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 2,9 miljoen. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar voorkomen dat iedereen kon zien dat die OZB alweer totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,0 miljoen was tekortgekomen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. Waarom dit geknoei in de cijfers?
Overigens: de gemeente hield in de periode 2006-2008 € 9,3 miljoen over. De burgers betaalden in die periode € 8,6 miljoen Onroerendezaakbelasting. Die was dus geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,6 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Waarom dit geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 januari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar een klein verliesje had geleden van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Al met al zijn we in de jaren 2009-2010 € 9,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 6,2 miljoen. Van dit voordelig saldo betreft € 5,9 miljoen de omzetting van een voorziening in de jaarrekening 2010 naar een reserve in de jaarrekening 2011 (beide met dezelfde goedkeurende accountantsverklaring).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,1 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld; opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 april 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 7,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over, wat bovendien geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 januari 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 4,9 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld; opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 2,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 3 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 7 april 2015
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 24 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 4 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 6 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Gilze en Rijen dd. 14 november 2007
- Brief aan gemeeenteraad van Gilze en Rijen dd. 9 februari 2007
Terug > begin