Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Goes

Leo Verhoef waarschuwde ook de gemeenteraad van Goes voor misleidende jaarrekeningen. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In 2005 was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening over 2005 voorkomen of dat € 0,8 miljoen was. Zo werd gemaskeerd dat van de Onroerendezaakbelasting in 2005 van € 10,2 miljoen de helft meer dan genoeg was geweest. Blijkbaar mocht niemand dat weten.
De gemeenteraad nam niet de moeite op de brief van Leo Verhoef te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat de gemeente in 2006 € 2,0 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was dat € 4,8 miljoen. De opbrengst OZB was in 2006 € 7,3 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Blijkbaar mocht ook dit niemand weten; vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2007. Burgemeester Van der Zaag reageerde onmiddellijk: "Leo Verhoef moet in een psychiatrische instelling" (teletekst "Omroep Zeeland"). Hij had natuurlijk ook eerst eens kunnen bekijken of Leo Verhoef niet domweg gelijk heeft.  Is deze burgemeester nog burgemeester? De gemeenteraad deed overigens helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 juni 2008. Die deed geen moeite te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, toch?" Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2009. Die reageerde niet. Dus was de jaarrekening 2009 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting met een opbrengst van € 8,6 miljoen had dus best ietsjes lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Waar zijn de niet vermelde uitgaven van € 1,9 miljoen aan opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,9 miljoen had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 30 september 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog meer: € 13,9 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,4 miljoen was dus totaal overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over, ondanks verliezen van circa € 2,0 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 6,2 miljoen besteed? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 augustus 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van zelfs € 9,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,5 miljoen en was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 22 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 30 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 15 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 8 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 26 juni 2008
- Bericht op teletekst van "Omroep Zeeland" op 6 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 5 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Goes dd. 2 november 2006
Terug > begin