Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Goirle

Ook de jaarrekeningen van gemeente Goirle zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2003-2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van € 5,0 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2004 zo'n € 3 miljoen. Die had dus met groot gemak geheel overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 8 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die gemeenteraad liet het aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren. Opvallend, het college ontkende niet dat Leo Verhoef gelijk had. Integendeel, ze beloofden dat de volgende jaarrekeningen wŤl betrouwbaar zouden zijn. De gemeenteraad was te dom om te zien dat Leo Verhoef dus gelijk kreeg en om dienovereenkomstig te reageren!
Dus waren daarna de jaarrekeningen 2005 en 2006 weer net zo misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 dat de gemeente € 0,1 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. Alweer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ 2,3 miljoen) totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 januari 2008. Die reageerde niet.
Dus waren daarna de jaarrekeningen 2007 en 2008 weer net zo misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 dat de gemeente een verlies had geleden van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 dat de gemeente € 0,2 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Over de jaren 2007 en 2008 missen we dus € 2,7 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Dus was de jaarrekening 2009 weer net zo misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 7,7 miljoen. Alweer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ 3,0 miljoen) totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 1,4 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,6 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn, of gewoon overgeslagen kunnen worden.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,0 miljoen (nadelig € 46.000). Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Goirle dd. 7 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Goirle dd. 29 januari 2008
- Brief van college van b&w van Goirle dd. 21 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Goirle dd. 8 mei 2006
Terug > begin